Een diëtist is specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. Een diëtist adviseert over een evenwichtige voeding op een praktische, persoonlijke en professionele manier. De titel diëtist is beschermd en alleen professionals met een diploma Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken. Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten of Diëtisten Coöperatie Nederland.

Een gewichtsconsulent is speciaal opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. Een gewichtsconsulent geeft voedings- en bewegingsadviezen, zodat mensen een gezondere leefwijze aanleren en een gezonder lichaamsgewicht bereiken. Alle gewichtsconsulenten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging hebben een diploma Gewichtsconsulent. Kijk voor meer informatie op de website van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.

De op PuurGezond.nl vermelde professionals onderschrijven het gedachtegoed van PuurGezond en dragen dit uit in hun praktijk. De redactie van PuurGezond staat niet garant voor de kwaliteit van deze professionals. Elke beroepsgroep heeft een eigen kwaliteitsborging. De redactie verwijst voor vragen over de kwaliteit dan ook naar de beroepsverenigingen.

Persoonlijk advies bij jou in de buurt

Vul een adres, plaats of postcode in en jouw locatie wordt automatisch op de kaart gezet.

diëtistgewichtsconsulentoverige professionalsjouw locatie

diëtist gewichtsconsulent overig