Disclaimer

Wie gebruik maakt van de informatie van de PuurGezond.nl gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. 

Inhoud
De redactie van PuurGezond streeft er naar actuele, volledige en juiste informatie aan te bieden. Ondanks de constante zorg en aandacht van de redactie, is het mogelijk dat de informatie die op www.puurgezond.nl wordt gepubliceerd, onvolledig, niet actueel of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, columns en mededelingen op de pagina's van PuurGezond zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van PuurGezond. 

De redactie sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van informatie van deze site. 

Auteursrecht
Op de informatie en foto’s op deze website berust auteursrecht. Overname of verveelvoudigen zonder toestemming van de redactie van PuurGezond is niet toegestaan.

Beschikbaarheid
De redactie zorgt voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar website en wil eventuele storingen zo snel mogelijk verhelpen. De redactie van PuurGezond is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.puurgezond.nl

Reageren op berichten
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Je dient je te houden aan algemene fatsoensnormen. Je reageert op een bericht, niet op elkaar. Om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste reacties worden geplaatst, leest de redactie van PuurGezond de reactie voor plaatsing. De redactie van PuurGezond gaat niet in discussie over geplaatste reacties of verwijderde reacties.

Blokkeren
Als de inhoud van een reactie naar het oordeel van de webredactie ontoelaatbaar is, wordt deze reactie niet geplaatst. Als dit herhaaldelijk door 1 persoon gebeurt, kan de redactie besluiten dat account te blokkeren. De redactie van PuurGezond gaat niet in discussie over geblokkeerde accounts en IP-adressen.

Kwaliteit PuurGezond diëtisten, gewichtsconsulten en andere professionals
De op puurgezond.nl vermelde professionals onderschrijven het gedachtegoed van PuurGezond en dragen dit uit in hun praktijk. De redactie van PuurGezond staat niet garant voor de kwaliteit van deze professionals. Elke beroepsgroep heeft een eigen kwaliteitsborging. De redactie verwijst voor vragen over de kwaliteit dan ook naar de beroepsverenigingen.

Wijzigingen
De redactie van PuurGezond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig deze voorwaarden en bepalingen van PuurGezond.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 18 april 2016