Jazeker! Als alle Nederlanders de helft van de week kiezen voor duurzaam vlees en de andere helft voor een plantaardig alternatief, verminderen zij de milieubelasting door vleesconsumptie met 2/3.
De impact van vlees op milieu en natuur is groot. De consumptie van vlees, zuivel en eieren veroorzaakt in Nederland ongeveer net zoveel schade aan het klimaat als alle personenauto's die in het land rijden. Voor de teelt van het veevoer is bijna het oppervlak van heel Nederland nodig, namelijk 87%. Die ruimte nemen we voornamelijk in het buitenland in beslag. Ook een groot deel van de problemen die we in Nederland hebben met vermesting en biodiversiteit wordt veroorzaakt door onze vlees- en zuivelconsumptie.
Als alle Nederlanders 4 dagen per week hun vlees verruilen voor een vleesvervanger en op de resterende dagen duurzaam vlees zouden eten, scheelt dit alleen al 5% aan CO2-uitstoot. Dat is evenveel als ruim de helft van de auto's van de weg!
De andere effecten op milieu en natuur zijn nog groter: 2/3 minder landgebruik, verzuring (uitstoot SO2) en verlies aan biodiversiteit. Dat betekent dat er landbouwgrond ter grootte van de helft van Nederland vrijkomt en dat we, door ons eetpatroon een beetje te veranderen, het verdwijnen van dier- en plantensoorten uit Nederland voor een groot deel kunnen tegenhouden.
Een flexitariër eet minimaal 1 keer per week geen vlees. Gezien de grote effecten van vlees levert ook deze kleine stap al een groot milieuvoordeel op.