Waar of Niet waar: bij flamberen verdwijnt bijna alle alcohol

Als je een gerecht flambeert stook je alle alcohol als het ware op

Hoe zit het volgens jou?