Waar of Niet waar: Rode paprika bevat meer vitamine C dan groene

Bevat rode paprika meer vitamine C dan groene?

Paprika's bevatten veel vitamine C maar zijn alle paprika's hetzelfde wat betreft hun vitamine C-gehalte?